Cordaad Welzijn Goedbezig Bergeijk

Maatjesproject Bergeijk

Maatjesproject Bergeijk

Het Maatjesproject Bergeijk is bedoeld voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan op allerlei gebied zijn:

-      omdat er sprake is van een verliessituatie

-      omdat iemand moeite heeft met het bijhouden van de administratie

-      omdat iemand lid wil worden van een vereniging of vrijwilligerswerk wil doen, maar de drempel niet over durft

-      omdat…, vul maar in: er is veel mogelijk.

Het idee achter het Maatjesproject Bergeijk is dat mensen met een bepaalde hulpvraag voor maximaal een jaar gekoppeld worden aan een vrijwilliger die samen met de deelnemer met de hulpvraag aan de slag gaat. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de stappen die samen genomen worden en het eindresultaat. Uitgangspunt bij het Maatjesproject is dat er een goede klik is tussen vrijwilliger en deelnemer.

Wat bieden we deelnemers?

Iemand die gebruik wil maken van het Maatjesproject kan van ons verwachten dat er een geschikte vrijwilliger gevonden wordt. De deelnemer maakt zelf afspraken met de vrijwilliger over hoe vaak deze een bezoek brengt. Daarnaast wordt er aan de vrijwilliger ondersteuning geboden aan de vrijwilliger in de vorm van trainingen, waarbij het geleerde ingezet kan worden voor de deelnemer.

Deelnemers kunnen er van uit gaan dat datgene dat besproken wordt met de vrijwilliger vertrouwelijk behandeld wordt.

Wat vragen we van de deelnemer?

Van de deelnemer verwachten we dat die open staat voor de inzet van de vrijwilliger, adviezen ter harte neemt en zelf tijdens de periode dat de vrijwilliger komt ook initiatieven toont.

De deelnemer vertelt in ieder geval datgene aan de vrijwilliger dat belangrijk is om het uiteindelijke doel te behalen.

Interesse als deelnemer?

Heeft u interesse om als deelnemer gebruik te maken van het Maatjesproject Bergeijk? Meldt u dan aan bij de coördinator van de Vrijwilligerscentrale Cranendonck, de contactgegevens staan op deze website. Er wordt daarna door de vrijwillig coördinator een afspraak met u gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Dan wordt er voor u gekeken naar een geschikte vrijwilliger en volgt er een kennismakingsgesprek waar de vrijwillig coördinator bij aanwezig is.

Wat bieden we vrijwilligers?

Vrijwilligerswerk doen bij het Maatjesproject is uitdagend en afwisselend. De vrijwilliger is voor een jaar gekoppeld en als hij/zij na dat jaar door wil gaan, ontstaat er weer een nieuw contact. Verder:

-      is het vrijwilligerswerk dat door de vrijwilliger zelf in te plannen is

-      starten vrijwilligers met een training

-      zijn er vrijwilligersbijeenkomsten waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen en er deskundigheidsbevordering geboden wordt

-      krijgt iedere vrijwilliger een contract  en is verzekerd.

Wat vragen we van de vrijwilliger?

Iemand die vrijwilliger is bij het Maatjesproject Bergeijk heeft levenservaring, persoonlijke stabiliteit en sociale vaardigheden. Deze persoon heeft zelfkennis wat betreft eigen grenzen en mogelijkheden en heeft het vermogen tot relativeren en humor. Andere zaken die belangrijk zijn voor een vrijwilliger, zijjn:

-      affiniteit met mensen die buiten de boot zijn gevallen

-      langere tijd beschikbaar zijn voor het project (minimaal 1 jaar)

-      het kunnen omgaan met privacy

-      niet willen hulpverlenen

-      bereid zijn aan cursussen/trainingen deel te nemen

Interesse als vrijwilliger?

Heeft u interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij het Maatjesproject Bergeijk? Meldt u dan aan bij de coördinator van de Vrijwilligerscentrale Cranendonck. De contactgegevens vindt u op deze website via de advertentie "Maatjesproject Bergeijk". Er wordt dan door de vrijwillig coördinator een afspraak met u gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Er worden geregeld trainingen en bijeenkomsten georganiseerd.