Cordaad Welzijn Goedbezig Bergeijk

Vrijwilligersorganisaties

Bergeijk kent tal van vrijwilligersorganisaties die (grotendeels) gedreven worden door enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Denk aan lotgenotenorganisaties, buurtverenigingen, kindervakantiewerk, muziekgezelschappen, stichtingen voor het behoud van milieu, etc. Voor alle vrijwilligersorganisaties is het een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden en te binden. De Vrijwilligerscentrale Bergeijk kan bemiddelen tussen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in Bergeijk. Daarnaast is het mogelijk voor vrijwilligersorganisaties om deskundigheid of middelen met elkaar uit te wisselen. Bovendien kan de Vrijwilligerscentrale Bergeijk vraaggericht cursussen, workshops of themabijeenkomsten organiseren, waar vrijwilligersorganisaties voordeel uit kunnen halen.

Kennis is macht, kennis delen is kracht;